Duurzaamheid bij Kip®

Wij werken continu aan het verder verbeteren van onze organisatie, omdat we een bedrijf willen zijn dat zich bewust is van haar verantwoordelijkheden. Dat komt ook ten goede aan onze medewerkers, klanten en zakenpartners. Door deze benadering zorgen wij er eveneens voor dat de sociale, ecologische en economische effecten van onze zakelijke activiteiten bij de besluitvorming worden meegewogen. Wij verplichten ons om producten van de beste kwaliteit aan te bieden, die worden ontwikkeld en geproduceerd op een manier die onze inzet als milieubewuste en sociaal verantwoordelijke organisatie weerspiegelt.

MILIEUBESCHERMING

Wij houden ons aan de strenge wettelijke eisen voor de omgang met chemicaliën en beschermen zo onze medewerkers, klanten en het milieu. AL onze producten voldoen aan REACH. We voorkomen en reduceren afval door jaarlijkse energiebesparingsbeoordelingen uit te voeren, die het verbruik van water, gas en elektriciteit en de uitstoot in samenhang met VOC's en broeikasgassen bewaken.

Wij verplichten ons tot verantwoorde inkoop van vezels/papier en tot duurzaam bosbeheer in de bossen die deze grondstoffen produceren. Door deze verplichting aan te gaan kreeg het bedrijf Kip® in 2020 de FSC®-certificatie toegekend en in 2021 de PEFC-certificatie.

En niet alleen het bedrijf is gecertificeerd, maar ook een aantal van onze producten zijn al FSC-gecertificeerd, bijvoorbeeld ons ULTRA SHARP® 3301 of SMOOTH TEC® 307, of onze tape FrogTape® Multi-Surface voor doe-het-zelfgebruik. Daarnaast vindt u in ons assortiment oplosmiddelvrije producten zoals onze SMOOTH TEC® 307. Het afdekpapier 331 wordt gemaakt van gerecycled papier, het 397 MASKING-TEC® Cover van PEFC-gecertificeerd papier. Wij werken voortdurend aan de uitbreiding van ons productassortiment met milieuvriendelijke producten en het zo milieuvriendelijk mogelijk produceren van onze bestaande producten.

BINDING EN OPLEIDING

Wij vinden een eerlijke, respectvolle omgang met wederzijdse waardering voor elkaar belangrijk in de relatie met klanten, leveranciers en medewerkers. Ethiek en duurzaamheid in de productieketen zijn belangrijke onderwerpen bij ons alledaagse handelen. Wij tonen geen enkele tolerantie voor mensenhandel, slavernij of dwangarbeid in welke vorm ook en verplichten onze wereldwijde toeleveringsketen hetzelfde te doen. Wij houden ons aan de geldende regionale wetgeving en voorschriften en verlangen van onze partners in de productieketen dat zij ook aan de strengste standaards voldoen. Daarom zijn wij ook lid van SEDEX. Onze verplichting bestaat in het naleven van de hoogste ethische gedragsstandaards door onze medewerkers, leidinggevenden, directie en zakenpartners.

Al onze medewerkers moeten de Kip® gedrags- en ethiekcode ondertekenen en naleven. Gemeenschap, fairness en sociale verantwoordelijkheid zijn de onderdelen van onze bedrijfscultuur die ons dagelijks handelen bepalen. De gezondheid van onze werknemers gaat ons aan het hart – niet alleen tijdens de coronapandemie. Ook maken wij gebruik van uitgebreide opleidingstrajecten om onze medewerkers zo goed mogelijk op hun dagelijkse werkzaamheden voor te bereiden.

CIRCULAIRE ECONOMIE

Wij streven, behalve naar duurzaamheid bij onze producten, ook naar een duurzaam verpakkingsconcept om zo weinig verpakking als mogelijk en slechts zoveel verpakking als nodig te gebruiken.
Samen met onze partners ontwikkelen wij oplossingen om productieafval door recycling efficiënt te hergebruiken. Dat is beter voor het milieu en helpt om waardevolle grondstoffen te besparen. In het kader van het jaarlijkse onderzoek “resources SAVED by recycling” van het Fraunhofer-instituut UMSICHT wordt de meerwaarde voor klimaat en milieu aangetoond. Tot op de kilo nauwkeurig wordt
daarin jaarlijks weergegeven hoe consequent circulair gebruik van grondstoffen bijdraagt aan het beschermen van het klimaat en grondstoffen. Wat betreft verpakkingsmateriaal wisten wij in 2021 door onze inspanningen de volgende resultaten te behalen: