De keuze voor een tape

De keuze voor een tape is afhankelijk van:

  • de te beschermen ondergrond (bijv. hechting op ondergrond en draagvermogen van ondergrond, chemische en mechanische invloeden, glad, ruw, gestructureerd)
  • de geplande gebruiksduur
  • de geplande bewerking (bijv. bekleding, stukwerk enz.)
  • milieufactoren (bijv. binnengebruik, buitengebruik, temperaturen, zoninstraling UV, weersinvloeden enz.)

Gebruiksvoorwaarden

Om een goede hechting te garanderen, moet de ondergrond droog, stof- en vetvrij zijn.

Tapes dienen binnen een temperatuurbereik van +5°C tot +40°C te worden verwerkt. Over het algemeen geldt dat de kleverigheid bij stijgende temperaturen toeneemt en de kleefkracht afneemt. Bij dalende temperaturen neemt de kleverigheid af en neemt de kleefkracht toe, maar alleen in een gemiddeld temperatuurbereik van ca. 18°C tot 25°C.

Te koude of warme taperollen moeten daarom voor de verwerking aan een normale omgevingstemperatuur (optimaal ca. +15°C tot +30°C) worden aangepast.

Bij de verwijdering van tapes mag de omgevingstemperatuur niet te laag zijn (optimaal >5°C), omdat de tapes anders moeilijker loslaten en er resten kunnen achterblijven.

Wanneer tapes bij omgevings- en ondergrondtemperaturen van onder 5°C of boven 40°C (bijv. op door zon verwarmd metaal) worden geplaatst, dienen speciale tapes te worden gebruikt, zoals tapes met acrylaatlijm bij hogere temperaturen.

Beoordeling van de ondergrond

Zoals eerder vermeld, zijn de wisselwerkingen tussen lijmen, ondergronden en de omgevingsomstandigheden zeer complex aangezien er een groot aantal combinatiemogelijkheden bestaat. In gevallen waarbij de kleefkracht van de gebruikte tape hoger is dan de hechtkracht van de ondergrond, kan er sprake zijn van afscheurschade. Daarom dient de ondergrond voor het aanbrengen van de tape met betrekking tot de hechtkracht te worden beoordeeld. Hiervoor kunnen de volgende gangbare testen worden uitgevoerd:

  • visuele inspectie
  • veegproef
  • krasproef
  • afscheurtest / plaktest

De plaktest is in de praktijk zeer effectief gebleken. Bij de plaktest wordt een sterker hechtende tape dan de geplande tape op de te beschermen ondergrond aangebracht (tape met een lengte van ca. 10 cm stevig aandrukken) en er met een ruk afgetrokken. Als er geen sprake is van afscheurschade op de ondergrond, kan de zwakker klevende tape worden gebruikt.

Bij ondergronden die niet goed kunnen worden ingeschat, bijv. als deze verweerd zijn, moet je voor het daadwerkelijk aanbrengen een plaktest gedurende een langere tijd (minimaal 24 uur) uitvoeren om de kleefspecifieke eigenschappen (toenemende krachtverhoging van de lijm) goed te kunnen inschatten.

Wanneer er bij deze langdurige plaktest sprake is van afscheurschade op de ondergrond, moet je kiezen voor een tape met minder kleefkracht.

Naast de plaktest moet je op de volgende punten letten.

Toepassing op glas

Wanneer het plakoppervlak bij de toepassing op glas direct aan zoninstraling wordt blootgesteld (bijv. tape die binnenshuis op een glazen ruit wordt aangebracht), moet een tape met een UV-bestendige acrylaatlijm worden gebruikt.

Toepassing op hout

Bij onbehandeld of behandeld hout moet een tape worden gebruikt die een zo laag mogelijke kleefkracht heeft. De tape dient langzaam en schuin te worden afgetrokken om te voorkomen dat stukjes hout of de coating mee worden genomen. Eventueel moet bij mechanische belastingen een aanvullende tape, bijv. PVC-tape op de tape met minder kleefkracht worden aangebracht (dubbel afplakken).

Toepassing op kunststof

Bij kunststoffen moet je controleren of deze nieuw of oud resp. verweerd zijn. In de praktijk bleken verweerde kunststoffen op grond van afbraakproducten uit het kunststof kritieke ondergronden voor het aanbrengen van tape.

Bij kunststof oppervlakken kan er in zeldzame gevallen sprake zijn van weekmakermigratie tussen tape en kunststof. Hierdoor kan de kunststof verkleuren.

Daarom wordt in principe aangeraden om kunststoffen alleen gedurende korte tijd af te plakken. Bovendien raden wij aan om op zulke ondergronden onze weekmakerbestendige PE-masking tape Kip 319 te gebruiken.

Een ander probleem kan de oppervlakteverandering van verweerde kunststoffen zijn. De verweerde laag kan door het aftrekken van de tape loslaten. Hierdoor kan een kleurverandering van het oppervlak ontstaan.

Kleurveranderingen kunnen incidenteel ook optreden als verweerde of nieuwe kunststof oppervlakken volledig worden afgeplakt, omdat er door eventuele belletjes verschillende oppervlaktereacties kunnen ontstaan.

Een optische aanpassing van de overige vlakken is mogelijk door een reiniging achteraf met hiervoor geschikte reinigingsmiddelen.

Toepassing op metaal

Bij onbehandelde metalen (bijv. zink. titaanzink, koper) kan er door beschermingsmaatregelen condenswatervorming en dus corrosie ontstaan. Om dit te voorkomen, mag het oppervlak alleen gedurende korte tijd of volledig worden afgeplakt. Binnen dit kader moet er rekening worden gehouden dat het volledig afplakken met beschermfolie ook tot problemen kan leiden als deze niet volledig zonder luchtbelletjes wordt aangebracht, omdat onder eventuele belletjes corrosieverschijnselen kunnen ontstaan.

Alle metalen oppervlakken zijn onderhevig aan een natuurlijke oxidatie / veroudering. Wanneer metaal wordt afgeplakt, wordt de oxidatie / veroudering op deze deelvlakken verminderd. Dit kan ertoe leiden dat de metalen oppervlakken na de verwijdering van de tape van elkaar verschillen. Dat is helaas niet te voorkomen. Een optische afstemming volgt afhankelijk van het metaalsoort binnen korte tijd (maanden).

Zoals eerder vermeld, dient er bij de keuze van tape voor de behandeling van metaal ook rekening te worden gehouden met de oppervlaktetemperatuur (bijv. afplakken van zinken bekledingen op het zuiden in de zomer).

Toepassing op natuursteen

Uit de praktijk is gebleken dat natuursteen een kritieke ondergrond voor tape is, omdat door het afplakken al na korte tijd verkleuringen onder de tape kunnen optreden. De als “steentape” omschreven tapes zijn ondanks hun naam niet geschikt voor natuursteen, maar voor gebruik op bijv. beton of pleister. Ter bescherming van natuursteen raden wij onze afdekfolie KipGrip 356 aan. De hechtkracht van dit product berust op statische oplading (vrij van lijm). Buitenshuis of bij zware belasting dient de KipGrip-folie aanvullend met stroken tape te worden gefixeerd. Hierbij moet erop worden gelet dat deze niet op de natuursteen worden bevestigd.

Toepassing op pleister

Bij gestructureerde, ruwe pleisteroppervlakken moeten tapes met een hogere kleefkracht worden gebruikt, die zich aan de contouren van de ondergrond aanpassen. Wij raden hiervoor met name onze steentape Kip 326 aan dat zeer soepel is en een hoge kleefkracht heeft.

Bij gladde of gevilte pleister kunnen tapes met een minder hoge kleefkracht worden gebruikt. Het dragermateriaal moet dienovereenkomstig de later uit te voeren werkzaamheden worden gekozen. Voor het haarscherp afplakken of wanneer meerdere verflagen aangebracht moeten worden, raden wij de FineLine-textieltape Kip 380 aan. Voor haarscherpe randen bij een gelijktijdig stabiele drager (geen inscheuren van de tape bij verwijdering).

Toepassingen op coatings

Wanneer coatings moeten worden afgeplakt, moet worden gecontroleerd of de hechtkracht van de coating t.o.v. de ondergrond hoger is dan de hechtkracht van de tape t.o.v. de coating. Anders kunnen er beschadigingen aan de coating optreden (loslaten, verkleuringen enz.). Daarom raden wij eerst een plaktest aan om de geschikte tape te bepalen.

Daarnaast moet erop worden gelet dat lak voor het gedeeltelijk of volledig afplakken volledig is uitgewasemd, omdat de lak anders kan verkleuren of loslaten.

Toepassing op wandbekledingen, papier, textiel

Voor wandbekledingen zoals behang of textiel, moet tape worden gebruikt die een zo laag mogelijke kleefkracht heeft, zoals onze masking tape Kip 309 Washi.